ownRole .com

Nơi cấp tên miền chức danh luôn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn cho những người có CVname.com

Ban Chức danh của VietnamUni.com

Giới thiệu

Để giúp những người có tentuoi.com dễ dàng giới thiệu chức danh của mình trên thế giới số, QuocKhi.com đã tạo ra Tên miền chức danh Role.vn nhằm số hóa chức danh thành các tên miền đặc biệt tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn.  

Ví dụ: nếu bạn là một kỹ sư có tentuoi.com từ trường đại học UAH.edu.vn được Role.vn cấp tên miền chức danh UAH.engineer.vn thì website YourName.tentuoi.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.engineer.vn để dùng đồng thời. Tương tự cho các tên miền chức danh khác bên dưới như designer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, bachelor.vn... 

Tên miền chức danh luôn có ba phần, ví dụ tên miền chức danh dành cho sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn là tên miền YourName.UAH.student.vn trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com trong đó:

Cách cấp tên miền chức danh (Rule.Role.vn)

Trước tiên, bạn cần đăng ký vào QuocKhi.com để thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các website được tạo bởi ban AnLoat.com hoặc các bài viết trên website YourName.tentuoi.com lên các website của Lifelong education Ldu.vnThitai.com

Sau khi bạn đã có đủ người gửi xác nhận về một chức danh nào đó theo nội quy tại Rule.Role.vn, hãy đăng ký cấp tên miền chức danh đó tại Register.Role.vn

Một người có tentuoi.com được cấp tối đa bao nhiêu tên miền chức danh?

Bạn có thể được cấp tất cả các tên miền chức danh trong danh sách list.role.vn nhưng chỉ có thể trỏ tối đa thêm 4 tên miền chức danh lên website YourName.tentuoi.com bởi vì Google sites chỉ cho phép trỏ cùng lúc 5 tên miền đồng thời. Những tên miền chức danh còn lại sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Sau khi bạn qua đời, nếu trên website của bạn đã được trỏ đủ 5 tên miền thì thì ban TuBiet.com sẽ gỡ bỏ bớt một tên miền kém quan trọng để trỏ tên miền YourName.linhthe.com để tạo LinhThe.com cho bạn trên Linh giới nhằm phân biệt với những người còn sống dùng tentuoi.com. Tên miền bị gỡ bỏ sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Lược sử quá trình cấp các tên miền này sẽ luôn được cập nhật công khai vào trang YourName.Role.vn / YourName.ChucDanh.com

Vui lòng xem cách cấp tên miền chức danh tại Rule.Role.vn

So sánh chức danh truyền thống và tên miền chức danh Role.vn

Chức danh truyền thống là một danh từ nhằm phân biệt các chức danh khi nói chuyện hoặc trên văn bản giấy, còn Tên miền chức danh Role.vntên miền chỉ một chức danh được dùng trên không gian mạng hoặc khi muốn chỉ chính xác một chức danh trên văn bản giấy. Ví dụ chức danh truyền thống "Nhà thiết kế từ trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh UAH.edu.vn" sẽ tương ứng với tên miền chức danh UAH.designer.vn

Tên miền chức danh Role.vn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường và được trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để dùng đồng thời (ví dụ YourName.UAH.designer.vn).

Các tên miền chức danh của Role.vn vừa chỉ nghề nghiệp (ví dụ designer.vn là tên miền chức danh của các nhà thiết kế); vừa mang thương hiệu BRAND của tổ chức mà bạn trực thuộc (ví dụ UAH.designer.vnDesigner.vn của trường đại học UAH.edu.vn); vừa chỉ tên một quốc gia (ví dụ JP.designer.vnDesigner.vn đang sống tại Japan).

Chức danh truyền thống không thể thu hồi còn Tên miền chức danh Role.vn thì có thể thu hồi khi người được cấp tên miền không còn đủ năng lực và uy tín tương xứng với tên miền chức danh đó nữa. 

Mọi người không thể than phiền về một người có chức danh kiểu truyền thống nhưng mọi người đều có thể than phiền với ThanPhien.com hoặc Complain.vn về bất cứ ai có tên miền chức danh nếu họ không đủ năng lực và uy tín để Role.vn thu hồi tên miền chức danh đã cấp cho họ tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của những người có cùng tên miền chức danh với họ. Nếu một người có Name.tentuoi.com thì mọi người đều có thể gửi than phiền về họ tại Name.thanphien.com hoặc Name.complain.vn.

Các chức danh truyền thống thường được in trên name-card dạng bản cứng nên khó chia sẻ trên không gian mạng, còn Tên miền chức danh Role.vn có thể dễ dàng chia sẻ trên không gian mạng khi nhắn tin, gửi Email, hoặc trên web, app...

Tên miền chức vụ Role.vn

Role.vn: /  Azrole.com : phản chiếu các chức danh học vị học hàm của bạn: yourcvname.PGS-TS.role.vn, name.ths.role.vn, name.TS.role.vn, nam6485.Ths-KTS.role.vn. Nam6485.uah.Principle.role.vn. Nam6485.uah.chair.role.vn. Một tổ chức sẽ có hai lớp chức vụ: cấp lãnh đạo gọi là chief, CEO. Chair. Cấp quản lý và trưởng phòng là leader, head, manager, expert, adviser. Cấu trúc của một role có 3 phần: [brand].[title].role.vn. Trong đó brand phải được đăng ký ebrand.top. Title là các học vị học hàm chức danh như trên. 

Nếu bạn làm cho các công ty chưa có ebrand thì vẫn có thể được cấp name.worker.role.vn nếu bạn đang làm công việc như một kỹ sư nhưng không có bằng đại học và cũng không làm cho các công ty Ebrand.top. Trong trường hợp bạn không thể chứng minh để được cấp role.vn thì bạn vẫn có thể đăng ký cấp name.engineer.ownRole.com

Role.vn là các chức danh cần được xác thực để cấp chức danh nghiêm túc được ghi trong các văn bản giấy tờ. Còn AZrole.com là các chức danh do người này tự nhận và KHÔNG được GHI VÀO CVname mà chỉ như một nơi cấp tên miền để họ tự xưng với mọi người dành cho những người chưa có chiếc cupFair nào cả. Vd họ muốn tự xưng nam6485.ceo.azrole.com, loại azrole.com thì không có brand ở giữa mà chỉ có hai phần nên tính ra ngắn hơn role.vn. Engineer.azrole.com. 

Với những người thất nghiệp sau khi ra trường thì cũng có nam6485.uah.engineer.role.vn và chỉ sv có việc làm mới có nam6485.uah.engineer.vn. Còn ai xuất sắc nữa sẽ có nam6485.engineer.vn. Cao hơn là hoainam.danhtai.com. Nam6485.VNaward.com. Còn những người làm nghề tự do muốn thể hiện công việc họ đang làm: nam6485.worker.azrole.com. 


Danh sách các tên miền chức danh Role.vn

Danh sách các tên miền chính cấp 2 trong tên miền chức danh Role.vn:

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Các tên miền của Partners

Danh sách bên dưới là các tên miền của các tổ chức Partner nhờ ownRole.com cấp tên miền cho thành viên.

Quy trình cấp tên miền chức danh Role.vn

Chỉ những người có Tentuoi.com mới được bình bầu các danh hiệu tại BinhBau.com. Nếu danh hiệu đó bị mọi người than phiền và bị thu hồi thì những người đã bình bầu danh hiệu đó cũng sẽ bị thu hồi hết các danh hiệu mà họ đang có. 

Bình bầu danh hiệu cho người có Name.tentuoi.com tại Name.binhbau.com. Bình bầu danh hiệu cho một thương hiệu có Brand.ebrand.top tại Brand.binhbau.com. 

Quy trình phong DanhHieu.com

Bước 1: Đăng ký tạo website YourName.tentuoi.com tại tentuoi.com để mọi người có thể gửi xác nhận chức danh cho bạn tại YourName.binhbau.com

Bước 2: khi bạn đã chắc chắn có ba (03) người có tentuoi.com đã gửi xác nhận chức danh cho bạn qua biểu mẫu tại YourName.binhbau.com thì hãy đăng ký lấy một tên miền chức danh tại Register.role.vn để gửi các minh chứng kèm theo. Các minh chứng này sẽ luôn được đăng công khai lên lược sử của bạn YourName.luocsu.com

Điều kiện cần của mọi danh hiệu đó là:

Mỗi loại danh hiệu sẽ có một điều kiện đủ khác nhau được ghi trong trang Rule.DanhHieu.com

Tất cả hình ảnh minh chứng mà bạn gửi luôn được đăng công khai trên lược sử YourName.luocsu.com hoặc Brand.luocsu.com để mọi người kiểm tra lại. 

Nếu bạn đồng ý nhận danh hiệu mà bạn đủ điều kiện được phong thì một số đánh giá tiêu biểu của mọi người sẽ được đăng lên lược sử YourName.luocsu.com hoặc Brand.luocsu.com để làm minh chứng cho việc phong danh hiệu đó. 

Đăng ký xét danh hiệu cho những người có tentuoi.com

Nếu bạn chắc chắn đã có ít nhất 3 người có tentuoi.com gửi bình bầu qua biểu mẫu YourName.binhbau.com cho một danh hiệu nào đó thì có thể đăng ký xét danh hiệu đó tại DangKy.danhhieu.com để gửi kèm các minh chứng về thành tựu của bạn. 

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, ban thư ký sẽ xét các điều kiện khác của bạn như:

Lưu ý: bạn không nên nhờ những người lạ bình bầu cho bạn và cũng không nên bình bầu cho những người mà bạn không biết chắc năng lực của họ vì tất cả sẽ bị canhcao.com rất nghiêm khắc theo nội quy thu hồi tên miền danh hiệu bên dưới. 

Thu hồi và trả lại tên miền danh hiệu

Nếu tên miền danh hiệu YourName.domain.vn bị thu hồi hoặc trả lại thì tên miền đó không còn được trỏ lên website YourName.tentuoi.com nữa mà được trỏ sang một trang mới để thông báo với mọi người tên miền đó đã bị thu hồi hoặc trả lại từ ngày nào. 

A. Thu hồi tên miền danh hiệu

Bất cứ khi nào Ban ThanPhien.com nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về bạn tại biểu mẫu YourName.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho DanhHieu.com để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho bạn. 

Xin lưu ý: nếu bạn bị thu hồi một tên miền danh hiệu nào đó thì tất cả những người đã bình bầu danh hiệu đó cho bạn cũng bị sẽ thu hồi tất cả các tên miền danh hiệu mà họ đang có. Vì vậy, chỉ nên bình bầu danh hiệu cho một người khi bạn biết chắc rằng họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó và sẽ không bao giờ bị thu hồi. 

Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

B. Trả lại tên miền danh hiệu

Nếu bạn tự thấy rằng mình không còn xứng đáng với một danh hiệu nào nữa thì hãy trả lại tên miền danh hiệu đó trước khi bị thu hồi làm liên lụy đến những người đã bình bầu cho bạn. 

Hãy gửi Email yêu cầu trả lại tên miền danh hiệu tại info.danhhieu.com