Tên miền chức danh

Role.vn

(ChucDanh.com)

Nơi số hóa chức danh cho những người có tentuoi.com thành các tên miền tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn

Ban Chức danh của QuocKhi.com

Giới thiệu

Để giúp những người có tentuoi.com dễ dàng giới thiệu chức danh của mình trên thế giới số, QuocKhi.com đã tạo ra Tên miền chức danh Role.vn nhằm số hóa chức danh thành các tên miền đặc biệt tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn.  

Ví dụ: nếu bạn là một kỹ sư có tentuoi.com từ trường đại học UAH.edu.vn được Role.vn cấp tên miền chức danh UAH.engineer.vn thì website YourName.tentuoi.com sẽ được trỏ thêm một tên miền YourName.UAH.engineer.vn để dùng đồng thời. Tương tự cho các tên miền chức danh khác bên dưới như designer.vn, architect.vn, teacher.vn, student.vn, bachelor.vn... 

Cách cấp tên miền chức danh

Trước tiên, bạn cần đăng ký vào QuocKhi.com để thể hiện năng lực trên website YourName.tentuoi.com và lược sử YourName.luocsu.com. Ngoài ra, bạn có thể nhờ ban Ấn Loát (AnLoat.com) tạo thêm các website độc lập để thể hiện các ý tưởng và dự án của mình. 

Tiếp theo, hãy thể hiện năng lực của mình bằng cách gửi các website được tạo bởi ban AnLoat.com hoặc các bài viết trên website YourName.tentuoi.com lên các website của Lifelong education Ldu.vnThitai.com

Sau khi bạn đã có đủ người gửi xác nhận về một chức danh nào đó theo nội quy tại Rule.Role.vn, hãy đăng ký cấp tên miền chức danh đó tại Register.Role.vn

So sánh chức danh truyền thống và tên miền chức danh Role.vn

Chức danh truyền thống là một danh từ nhằm phân biệt các chức danh khi nói chuyện hoặc trên văn bản giấy, còn Tên miền chức danh Role.vntên miền chỉ một chức danh được dùng trên không gian mạng hoặc khi muốn chỉ chính xác một chức danh trên văn bản giấy. Ví dụ chức danh truyền thống "Nhà thiết kế từ trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh UAH.edu.vn" sẽ tương ứng với tên miền chức danh UAH.designer.vn

Tên miền chức danh Role.vn tồn tại vĩnh viễn không cần gia hạn hằng năm như các tên miền thông thường và được trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com để dùng đồng thời (ví dụ YourName.UAH.designer.vn).

Các tên miền chức danh của Role.vn vừa chỉ nghề nghiệp (ví dụ designer.vn là tên miền chức danh của các nhà thiết kế); vừa mang thương hiệu BRAND của tổ chức mà bạn trực thuộc (ví dụ UAH.designer.vnDesigner.vn của trường đại học UAH.edu.vn); vừa chỉ tên một quốc gia (ví dụ JP.designer.vnDesigner.vn đang sống tại Japan).

Chức danh truyền thống không thể thu hồi còn Tên miền chức danh Role.vn thì có thể thu hồi khi người được cấp tên miền không còn đủ năng lực và uy tín tương xứng với tên miền chức danh đó nữa. 

Mọi người không thể than phiền về một người có chức danh kiểu truyền thống nhưng mọi người đều có thể than phiền với ThanPhien.com hoặc Complain.vn về bất cứ ai có tên miền chức danh nếu họ không đủ năng lực và uy tín để Role.vn thu hồi tên miền chức danh đã cấp cho họ tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của những người có cùng tên miền chức danh với họ. Nếu một người có Name.tentuoi.com thì mọi người đều có thể gửi than phiền về họ tại Name.thanphien.com hoặc Name.complain.vn.

Các chức danh truyền thống thường được in trên name-card dạng bản cứng nên khó chia sẻ trên không gian mạng, còn Tên miền chức danh Role.vn có thể dễ dàng chia sẻ trên không gian mạng khi nhắn tin, gửi Email, hoặc trên web, app...

Các tên miền chức danh cho những người có Tentuoi.com

Tên miền chức danh dành cho những người tentuoi.com là một tên miền đặc biệt trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com. Tên miền chức danh này luôn có ba phần, ví dụ tên miền chức danh dành cho sinh viên của trường đại học UAH.edu.vn là tên miền YourName.UAH.student.vn trỏ thêm lên website YourName.tentuoi.com trong đó:

Một người có tentuoi.com được phong tối đa bao nhiêu tên miền chức danh?

Bạn có thể được phong tất cả các tên miền chức danh trong danh sách list.role.vn nhưng chỉ có thể trỏ tối đa thêm 4 tên miền chức danh lên website YourName.tentuoi.com bởi vì Google sites chỉ cho phép trỏ cùng lúc 5 tên miền đồng thời. Những tên miền chức danh còn lại sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Sau khi bạn qua đời, nếu trên website của bạn đã được trỏ đủ 5 tên miền thì thì ban TuBiet.com sẽ gỡ bỏ bớt một tên miền kém quan trọng để trỏ tên miền YourName.linhthe.com để tạo LinhThe.com cho bạn trên Linh giới nhằm phân biệt với những người còn sống dùng tentuoi.com. Tên miền bị gỡ bỏ sẽ được chuyển hướng (redirect) về tên miền YourName.tentuoi.com

Lược sử quá trình cấp các tên miền này sẽ luôn được cập nhật công khai vào trang YourName.Role.vn / YourName.ChucDanh.com

Vui lòng xem cách cấp tên miền chức danh tại Rule.Role.vn

Danh sách các tên miền chính cấp 2 trong tên miền chức danh của bạn:

NGÀNH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN

NGÀNH KINH TẾ

NGÀNH Y DƯỢC

NGÀNH KỸ THUẬT

NGÀNH NGHỆ THUẬT

NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CÁC CHUYÊN GIA

CÁC NGHỀ NGHIỆP PHỔ THÔNG

NGÀNH VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ THAO

Danh hiệu cho Monsinh.com

Chỉ những Monsinh.com mới được bình bầu các danh hiệu này. 

Danh hiệu dành cho Monsinh.com là các tên miền cấp 3 (có ba phần được phân cách bởi hai dấu chấm như name.monsinh.com). Phần tên miền cấp 2 của các danh hiệu này là các tên miền sau:

Các danh hiệu chức vụ cho Monsinh.com

Các danh hiệu dùng tên độc lập với nhân hiệu YourName.tentuoi.com

Danh hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ và ấn phẩm

Vì sao cần có các danh hiệu này?

QuocKhi.com cần tuyển chọn những sản phẩm, dịch vụ, ấn phẩm tốt nhất theo tiêu chuẩn của QuocKhi.com để cho các hạt giống Quốc Khí sử dụng. Những thứ tốt nhất sẽ được chúng tôi 'đánh dấu' bằng một website với một trong các tên miền danh hiệu bên dưới.

Ví dụ: các sản phẩm đạt danh hiệu Quality.vn của thương hiệu BRAND sẽ được thể hiện trên website brand.quality.vn. Sản phẩm thứ n sẽ được thể hiện trên trang brand.quality.vn/n 

Các sản phẩm đạt danh hiệu Quality.vn của người có Name.tentuoi.com sẽ được thể hiện trên website Name.quality.vn. Sản phẩm thứ n sẽ được thể hiện trên trang Name.quality.vn/n 

Nếu sản phẩm đó chưa có thương hiệu được bảo hộ bởi Ebrand.top hoặc của người chưa có tentuoi.com thì sẽ được vinh danh trên website 1234.quality.vn trong đó 1234 là một số ngẫu nhiên dành cho chủ nhân sản phẩm đó. 

Tương tự cho các sản phẩm và dịch vụ do mọi người TienCu.com sẽ được phong các tên miền danh hiệu sau:

Danh hiệu giáo dục

Vì sao cần có các danh hiệu này?

QuocKhi.com cần tuyển chọn những nơi tốt nhất để ươm mầm các hạt giống Quốc Khí và sẽ 'đánh dấu' những nơi này bằng một website với một trong các tên miền danh hiệu giáo dục bên dưới.

Ví dụ: các sản phẩm đạt danh hiệu Quality.edu.vn của thương hiệu BRAND sẽ được thể hiện trên website brand.quality.edu.vn. Sản phẩm thứ n sẽ được thể hiện trên trang brand.quality.edu.vn/n 

Nếu sản phẩm đó chưa có thương hiệu được bảo hộ bởi Ebrand.top thì sẽ được danh hiệu sẽ được thể hiện trên website 1234.quality.edu.vn trong đó 1234 là một số ngẫu nhiên dành cho thương hiệu đó. 

Các mô hình giáo dục tốt do mọi người TienCu.com sẽ được phong các tên miền danh hiệu sau:

Quy trình phong danh hiệu

Mọi người đều có thể tiến cử những cá nhân, sản phẩm, dịch vụ, ấn phẩm xứng đáng nhận danh hiệu tại TienCu.com

Chỉ những người có Tentuoi.com mới được bình bầu các danh hiệu tại BinhBau.com. Nếu danh hiệu đó bị mọi người than phiền và bị thu hồi thì những người đã bình bầu danh hiệu đó cũng sẽ bị thu hồi hết các danh hiệu mà họ đang có. 

Bình bầu danh hiệu cho người có Name.tentuoi.com tại Name.binhbau.com. Bình bầu danh hiệu cho một thương hiệu có Brand.ebrand.top tại Brand.binhbau.com. 

Quy trình phong DanhHieu.com

Bước 1: Đăng ký tạo website YourName.tentuoi.com tại tentuoi.com để mọi người có thể bình bầu danh hiệu cho bạn tại YourName.binhbau.com

Bước 2: Thể hiện năng lực học tập suốt đời trên các website của Lifelong education Ldu.vn

Bước 3: Đăng ký xét DanhHieu.com tại DangKy.DanhHieu.com

Bước 4: Ban GiamKhao.com sẽ chấm hồ sơ và cho điểm

Bước 5: Công bố kết quả, cấp tên miền DanhHieu.com tương ứng. 

Điều kiện cần của mọi danh hiệu đó là:

Mỗi loại danh hiệu sẽ có một điều kiện đủ khác nhau được ghi trong trang Rule.DanhHieu.com

Tất cả hình ảnh minh chứng mà bạn gửi luôn được đăng công khai trên lược sử YourName.luocsu.com hoặc Brand.luocsu.com để mọi người kiểm tra lại. 

Nếu bạn đồng ý nhận danh hiệu mà bạn đủ điều kiện được phong thì một số đánh giá tiêu biểu của mọi người sẽ được đăng lên lược sử YourName.luocsu.com hoặc Brand.luocsu.com để làm minh chứng cho việc phong danh hiệu đó. 

Đăng ký xét danh hiệu cho những người có tentuoi.com

Nếu bạn chắc chắn đã có ít nhất 3 người có tentuoi.com gửi bình bầu qua biểu mẫu YourName.binhbau.com cho một danh hiệu nào đó thì có thể đăng ký xét danh hiệu đó tại DangKy.danhhieu.com để gửi kèm các minh chứng về thành tựu của bạn. 

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, ban thư ký sẽ xét các điều kiện khác của bạn như:

Lưu ý: bạn không nên nhờ những người lạ bình bầu cho bạn và cũng không nên bình bầu cho những người mà bạn không biết chắc năng lực của họ vì tất cả sẽ bị canhcao.com rất nghiêm khắc theo nội quy thu hồi tên miền danh hiệu bên dưới. 

Thu hồi và trả lại tên miền danh hiệu

Nếu tên miền danh hiệu YourName.domain.vn bị thu hồi hoặc trả lại thì tên miền đó không còn được trỏ lên website YourName.tentuoi.com nữa mà được trỏ sang một trang mới để thông báo với mọi người tên miền đó đã bị thu hồi hoặc trả lại từ ngày nào. 

A. Thu hồi tên miền danh hiệu

Bất cứ khi nào Ban ThanPhien.com nhận thấy có quá nhiều người gửi than phiền về bạn tại biểu mẫu YourName.thanphien.com thì sẽ tổng hợp các than phiền kèm theo minh chứng gửi cho DanhHieu.com để ra quyết định thu hồi những tên miền đã cấp cho bạn. 

Xin lưu ý: nếu bạn bị thu hồi một tên miền danh hiệu nào đó thì tất cả những người đã bình bầu danh hiệu đó cho bạn cũng bị sẽ thu hồi tất cả các tên miền danh hiệu mà họ đang có. Vì vậy, chỉ nên bình bầu danh hiệu cho một người khi bạn biết chắc rằng họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó và sẽ không bao giờ bị thu hồi. 

Chúng tôi sẽ chuyển những than phiền về việc bạn vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam cho Cục an ninh mạng xử lý và sẽ thực hiện theo những yêu cầu của Cục an ninh mạng Việt Nam đối với website YourName.tentuoi.com như khóa tài khoản có thời hạn, khóa tài khoản vô thời hạn, hoặc thu hồi vĩnh viễn tên miền này. 

Nếu bạn đang lợi dụng những danh hiệu này để lừa đảo mọi người thì chúng tôi sẽ gửi cảnh báo cho tất cả mọi người về các hành vi ấy của bạn và lưu giữ vĩnh viễn sự cảnh cáo đó lên trang YourName.canhcao.com.

B. Trả lại tên miền danh hiệu

Nếu bạn tự thấy rằng mình không còn xứng đáng với một danh hiệu nào nữa thì hãy trả lại tên miền danh hiệu đó trước khi bị thu hồi làm liên lụy đến những người đã bình bầu cho bạn. 

Hãy gửi Email yêu cầu trả lại tên miền danh hiệu tại info.danhhieu.com