BRAND.DanhHieu.com

Danh hiệu cho những người có tentuoi.com của các trường đại học và thương hiệu lớn

Link: BRAND.danhhieu.com

Cách đặt tên miền phụ của các danh hiệu

Nếu một vườn ươm của fdu.vn có tên miền là brand.fdu.vn thì các thành viên của vườn ươm ấy sẽ được phong cách danh hiệu BRAND tương ứng được nêu trong trang BRAND.danhhieu.com

Ví dụ: Thành viên của UAH.fdu.vn sẽ có các danh hiệu được nêu trong trang UAH.danhhieu.com như UAH.student.vn, UAH.lecturer.vn, UAH.engineer.vn...

Danh sách các danh hiệu